• پاکسازی همراه با ماساژ
 • نظافت پوست شامل سه مرحله + رفع جوشهای سرسیاه +درمان و آبرسانی پوست همراه با ماساژ اریوودا+ حجم دهی و تثبیت با روغنهای گیاهی
 • 60 دقیقه
 • 150،000 تومان
 • پاکسازی
 • نظافت پوست شامل سه مرحله + رفع جوشهای سرسیاه +درمان و آبرسانی پوست+ تثبیت
 • 60 دقیقه
 • 120،000 تومان
 • پاکسازی با دستگاه
 • آراف + های فو + میکرونیدلینگ + کربوکسی
 • جهت مشاوره و تعیین وقت تماس بگیرید
 • تماس بگیرید